Contributie

Voor het jaar 2023.

De clubcontributie is vastgesteld tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van november 2021 op € 75.-. Voor dit bedrag kun je gebruik maken van de:

  • Binnenbanen van de boulodrome in de wintermaanden tot en met 31 december 2022 en bij slecht weer tijdens de rest van het jaar 2023.
  • Buitenbanen bij de boulodrôme vanaf zomerseizoen in het jaar 2023.

Je moet een keuze maken tussen de volgende licenties van de NJBB:

  • Bondsbijdrage senioren   (primair lidmaatschap) : € 23,25
  • Bondsbijdrage jeugd       (primair lidmaatschap) : € 11,65

Voor de leden van Mosa Petanca betekent dit dat de totale kosten voor het jaar 2022, zoals afgesproken in de bijzondere ledenvergadering van 16 november 2018, als volgt zijn vastgesteld:

  • Bondsbijdrage + Clubcontributie incl. abonnement Boulodrome: € 23,25 + € 75,00 = € 98,25,
    Hiermee kan aan alle verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. 
  • Bondsbijdrage Jeugd + Clubcontributie incl. abonn.Boulodrome: € 11,65 + € 55,00 = € 66,65.

De inschrijfkosten voor deelnames aan de verschillende extra activiteiten worden aan de leden afzonderlijk in rekening gebracht.